Natalia Tobias

Natalia Tobias

Współpracę z zakresu nieruchomości rozpoczęłam stosunkowo niedawno, mimo to w swojej pracy kieruję się przede wszystkim dokładnością i starannością zarówno w kontaktach z klientami, jak również w wykonywaniu powierzonych mi zadań. Codziennie staram się doskonalić swoje umiejętności i realizować postawione sobie cele. Zapraszam do kontaktu

Aktualne oferty agenta